News

SADZENIE LASU „ZIELONYM DO GÓRY”

27.05.2019r. na terenie Leśnictwa Przekopka koło Ełku firma Impress Decor Polska zorganizowała 7-tą akcję sadzenia lasu pt. „Zielonym do góry”.

W ramach prowadzonego programu CSR firma nawiązała współpracę z Nadleśnictwem Ełk w celu realizowania działań na rzecz środowiska naturalnego. Sadzenie lasu organizowane jest dla pracowników firmy oraz ich rodzin i odbywa się na zasadzie wolontariatu. Celem są działania na rzecz środowiska a dodatkową korzyścią dla uczestników jest edukacja i relaks.

Rezultatem współpracy z Nadleśnictwem Ełk jest ponad 7 tys. posadzonych drzew, edukacja i wychowanie młodego pokolenia oraz miło spędzony czas na świeżym powietrzu. O popularności przedsięwzięcia świadczy coroczne zaangażowanie pracowników, a o randze wyróżnienie na I Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości w Olsztynie.

Go back

Your browser is outdated. Please update your browser for more security, comfort and optimum use of this website.