Polityka prywatności

1. Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych

Impress Surfaces GmbH kładzie szczególny nacisk na ochronę danych osobowych i zobowiązuje się przestrzegać stosownych wymogów prawnych. Impress Surfaces GmbH podjęła środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją i nieupoważnionym dostępem.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z następującymi informacjami o naszej witrynie www.impress.biz.
Podane tam oświadczenie o ochronie danych osobowych odpowiada wytycznym RODO i niemieckiej ustawy BDSG. W oświadczeniu zawarto informacje o rodzaju, celu i korzystaniu z danych osobowych przez operatora witryny, Impress Surfaces GmbH.

Pomimo wyposażenia naszej witryny w różne środki bezpieczeństwa nie możemy zagwarantować pełnej ochrony danych osobowych, ponieważ nie da się wykluczyć istnienia internetowych luk bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik chce przekazać prośbę, odpowiednie dane do kontaktu znajdują się na końcu tekstu.

2. Dane osobowe

Dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik poda je dobrowolnie, np. w ramach zapytania. Jeśli nie występują niezbędne powody przechowywania danych w związku z transakcją biznesową, użytkownik może cofnąć uprzednio udzieloną zgodę ze skutkiem natychmiastowym na piśmie lub w wiadomości e-mail pod adresem datenschutz.abg@impress.biz. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne ze względu na przepisy prawa lub ramy postanowień umowy o świadczenie usług. Przestrzegamy odpowiednich wymogów prawnych dotyczących usuwania danych.
Wskutek korzystania z naszej witryny dochodzi do gromadzenia następujących danych zgodnie z RODO:

 • Imię i nazwisko

 • Adres/adres służbowy

 • Adres e-mail

 • Numer telefonu

Dane te są gromadzone przy korzystaniu z formularza do kontaktu.

3. Dane aplikacyjne

3.1. Ogólne dane aplikacyjne
W poniższych punktach chcielibyśmy poinformować użytkownika o korzystaniu z jego danych osobowych w zakresie ogłoszenia o pracy i lokalnej procedury aplikacyjnej w Impress Surfaces GmbH.

3.2. Aplikacja pisemna
W przypadku aplikacji pisemnej dane aplikacji będą przechowywane w naszym systemie zarządzania kandydatami i wykorzystywane przez dział kadr.

3.2.1. Przechowywanie danych aplikacji na potrzeby przyszłych ogłoszeń o pracy
Jeśli nie możemy zaoferować kandydatowi aktualnie nieobsadzonego stanowiska i uważamy, że – z uwagi na profil kandydata – zgłoszona aplikacja mogłaby zainteresować inne działy Impress Surface GmbH w kontekście przyszłych ogłoszeń o pracę, będziemy przechowywać dane aplikacji w systemie zarządzania aplikacjami w danym obiekcie przez okres 6 miesięcy.

3.3. Ogólne informacje dotyczące aplikacji
Impress Surfaces GmbH zaleca, aby kandydat wyraził zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych aplikacji w lokalnym systemie zarządzania aplikacjami w zakresie wykraczającym poza aktualny proces aplikacyjny, dzięki czemu możliwe będzie uwzględnianie kandydata w przyszłych ogłoszeniach o pracę.

3.4. Korzystanie z danych aplikacji
Dane osobowe Impress Surfaces GmbH podlegają restryktywnej kontroli dostępu, która gwarantuje, że dostęp do danych kandydata posiadają tylko osoby upoważnione. Dane kandydata będą wykorzystywane jedynie przez dział kadr w ramach zarządzania kandydatami. Dodatkowo dane kandydata będą udostępniane odpowiednim menedżerom w przypadku potencjalnej oferty pracy. Oprócz powyższych sytuacji dane aplikacji nie będą wykorzystywane ani przekazywane osobom trzecim.
Gdy dane aplikacji nie są już wykorzystywane do określonego celu wewnętrznego procesu aplikacji w Impress Surfaces GmbH, zostaną natychmiast usunięte zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych.

4. Gromadzenie danych

4.1. Informacje o technologii etracker
Ta witryna korzysta z technologii etracker (www.etracker.com) w celu gromadzenia i przechowywania danych dla celów marketingu i optymalizacji. Dane te można wykorzystać do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Do tego celu mogą być wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzającego witrynę. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Gromadzenie danych z użyciem technologii etracker nie będzie wykorzystywane na potrzeby osobistej identyfikacji gości w witrynie i łączenia danych osobowych z pseudonimem bez zgody udzielonej konkretnie w tym celu przez osobę zainteresowaną. Zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych można cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeśli kandydat nie chce, aby technologia etracker była wykorzystywana do oceny danych, powinien skorzystać z narzędzi udostępnionych przez etracker.

4.2. Pliki dziennika
Plik dziennika tworzony jest w trakcie automatycznej rejestracji zdarzeń w komputerowym systemie przetwarzania. Oznacza to przechowywanie informacji z urządzenia końcowego użytkownika w postaci plików dziennika na serwerze.
Dokonujemy również analizy plików dziennika i jej rejestracji:

 • Dostęp do witryny: Data, godzina, częstotliwość

 • Sposób przejścia do witryny (poprzednia strona, hiperłącze itd.)

 • Ilość przesłanych danych

 • Wykorzystywana przeglądarka i jej wersja

 • Adres IP

Również w tym przypadku gromadzone dane służą wyłącznie do ulepszania naszych usług. Przechowywanie, publikowanie lub późniejszy dostęp do plików dziennika serwera jest możliwy tylko wtedy, gdy zezwalają na to ramy prawne (np. w przypadku podejrzenia czynów zabronionych).

4.3. Pliki cookie
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe umieszczane w historii przeglądarki, używane do odtworzenia wybranych wcześniej ustawień i innych uprzednio dokonanych przez użytkownika zmian podczas następnej wizyty. Pliki cookie umożliwiają nam personalizację usługi i zwiększają jej przyjazność dla użytkownika.
Użytkownik może zablokować korzystanie z plików cookie i usunąć pliki cookie już umieszczone w urządzeniu.
W takim przypadku musimy wskazać, że niektóre funkcje witryny nie będą wtedy działać w ogóle lub w ograniczonym zakresie.

5. Usługi analizy internetowej

Niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analytics. Usługa ta umożliwia nam śledzenie korzystania z naszej witryny do tworzenia sprawozdań i dostosowywania naszej oferty do żądań użytkowników. O działaniu tej usługi mamy obowiązek informować użytkowników.
Google Analytics wykorzystuje swoje własne pliki cookie, które zwykle powodują przesłanie zebranych danych na serwer w USA i przechowywanie ich tam.
Dane wygenerowane przez Google Analytics:

 • Rodzaj i wersja przeglądarki

 • Używany system operacyjny

 • Czas przebywania w witrynie

 • Poprzednio odwiedzona witryna

 • Adres IP

Zaktualizowaliśmy również usługę Google Analytics tak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli użytkownik zanonimizował swój adres IP, zostanie on zwykle skrócony zanim opuści Europejski Obszar Gospodarczy.
Jeśli użytkownik nie chce, aby Google Analytics oceniała jakiekolwiek dane, powinien skorzystać z narzędzi udostępnionych przez tę usługę.

6. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecich

Zasadniczo nie przekazujemy danych użytkowników osobom trzecim. Dodatkowo stosujemy odpowiednie środki i przeprowadzamy regularne kontrole zapewniające, że osoby trzecie spoza firmy nie mogą przeglądać zgromadzonych przez nas danych ani uzyskiwać do nich dostępu.

7. Zakładki w witrynach społecznościowych

W naszej witrynie oferujemy możliwość udostępniania treści w mediach społecznościowych lub przez e-mail za pomocą łączy zewnętrznych. Jeśli użytkownik korzysta z takich łączy, zostanie przekierowany do witryn ich dostawców, którzy otrzymają odpowiednie informacje o użytkowniku.

Jeśli podczas korzystania z naszej witryny użytkownik jest zalogowany do konta w jednej z sieci społecznościowych i chce udostępnić nasze treści, informacje te będą powiązane z jego kontem. Jako operator witryny nie mamy kontroli nad danymi przekazywanymi do odpowiednich serwerów poprzez wtyczki. Zasadniczo przesyłany jest adres IP.

Dodatkowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu określonego dostawcy dotyczącym ochrony danych:
Instagram: https://www.instagram.com
Youtube: https:// www.youtube.com

8. Prawa autorskie

Treść niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie obrazy i zdjęcia znajdujące się w witrynie stanowią własność Impress Surfaces GmbH i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, przechowywane ani wykorzystywane w dowolnej postaci na nośnikach danych lub w innych mediach bez zezwolenia. Przesyłanie i wykorzystywanie danych wymaga pisemnej zgody.

9. Uprawnienia użytkownika

Użytkownik powiada oczywiście pewne uprawnienia dotyczące gromadzenia jego danych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy obowiązek informowania go o nich.

Prawo do cofnięcia zgody
Użytkownik ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na gromadzenie danych. Uprawnienie to stosuje się ze skutkiem na przyszłość, bez wpływu na dane zebrane przed cofnięciem. Użytkownik może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, wysyłając wiadomość na adres datenschutz.abg@impress.biz.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia wszystkich dotyczących go danych osobowych.

Prawo do poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych
Użytkownik ma prawo do poprawienia, usunięcia lub zablokowania danych. Tę ostatnią możliwość stosuje się, jeśli sytuacja prawna nie zezwala na usunięcie danych.

Prawo do wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli posiada ku temu powód.

10. Odpowiedzialność za gromadzenie danych

Podmiot odpowiedzialny:
Impress Surfaces GmbH
Mittelstraße 73
63741 Aschaffenburg

W przypadku pytań, próśb o informację, wniosków, skarg lub krytyki dotyczącej naszej ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Inspektor ochrony danych
Nad prawidłowym przebiegiem ochrony danych czuwa inspektor ochrony danych. Jeśli użytkownik ma prośbę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych, może skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych bezpośrednio.

Inspektor ochrony danych Impress Surfaces GmbH: datenschutz.abg@impress.biz

11. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Jako podmiot odpowiedzialny zastrzegamy sobie prawo do zmiany oświadczenia o ochronie danych w dowolnym momencie w odniesieniu do obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby zwiększyć bezpieczeństwo, wygodę i bezproblemowe korzystanie z niniejszej strony internetowej.