I'm impress!
What about you?

Nowy wymiar kariery! Nie tylko nasze wzory są czymś wyjątkowym, ale także środowisko pracy, jakie zastaniesz. U nas będziesz współtworzyć nowe trendy, możesz w pełni rozwinąć swoją kreatywność i wykorzystać całą swoją wiedzę. Dołączysz do otwartego, międzynarodowego, harmonijnego zespołu, w którym możesz się w pełni rozwijać.

Poszukujemy osób na następujące stanowiska:

Oferty pracy

 • Polski
 • |
 • Global
Responsable de Producción de Tintas

near_me Sant Pere de Vilamajor, Hiszpania

event Od ręki

arrow_forward arrow_downward

near_me Sant Pere de Vilamajor, Hiszpania

event Od ręki

Twoje zadanie
 • Gestión del equipo de producción de tintas.
 • Planificación de la producción y de las inversiones necesarias para su mejora.
 • Resolución de problemas en producción de tintas.
 • Mejorar los procesos productivos para conseguir una mayor eficiencia, calidad, seguridad y rentabilidad.
 • Colaborar en la implementación de nuevos procesos y técnicas productivas.
 • Fomentar e implementar las mejores prácticas de procesos de otras plantas.
 • Colaborar con PRL para la mejora de la seguridad, y asegurar el cumplimiento de las normas generales, así como de seguridad y salud.
Co powinieneś mieć ze sobą
 • Un candidato o candidata con formación técnica en el área química.
 • Experiencia profesional con producto afín (tintas, revestimientos, dispersiones, barnices, etc.)
 • Ganas de liderar un equipo en expansión.
Czego możesz oczekiwać
 • La oportunidad de formar parte de un departamento en expansión.
 • Estabilidad profesional y salario negociable en función del perfil y experiencia aportada.
 • Horario partido flexible.

Francesc Moral - HR Manager

francesc.moral@impress.biz

Tel: +34 938 450 825 + 0370

Wydrukuj ogłoszenie o pracy print
Jefa/Jefe de Turno (huecograbado)

near_me Sant Pere de Vilamajor, Hiszpania

event Od ręki

arrow_forward arrow_downward

near_me Sant Pere de Vilamajor, Hiszpania

event Od ręki

Twoje zadanie
 • Supervisar la calidad de los productos que se fabrican durante su turno acorde a los estándares definidos.
 • Controlar la productividad de su turno de trabajo, optimizando su rendimiento.
 • Supervisar, apoyar y gestionar las áreas auxiliares de producción como son montaje, cromados, prensas, tintas, mantenimiento y logística en ausencia de sus responsables de área.
 • Coordinar y motivar a su equipo (20-25 personas), así como detectar necesidades formativas del mismo. Participar y promover la participación de su personal en la mejora continua.
 • Analizar y decidir posibles cambios en la planificación en base a las incidencias que surjan durante la producción.
 • Contacto con planificación, atención al cliente y producción sobre cualquier imprevisto que pueda surgir.
 • Asegurar la apertura y cierre de la fábrica según los protocolos establecidos tanto para instalaciones, maquinaria y sistema informático.
Co powinieneś mieć ze sobą
 • Un candidato o candidata con formación técnica.
 • Experiencia profesional en el sector y/o sectores afines (packaging, artes gráficas, papel decorativo, etc.)
 • Importante tener conocimientos en técnica de huecograbado.
 • Experiencia gestionando equipos.
Czego możesz oczekiwać
 • La oportunidad de formar parte de una importante empresa multinacional.
 • Estabilidad profesional y salario negociable en función del perfil y experiencia aportada.
 • Turnos rotativos semanalmente: mañana/tarde/noche
 • Oportunidad de crecimiento profesional.

Francesc Moral - HR Manager

francesc.moral@impress.biz

Tel: +34 938 450 825 + 0370

Wydrukuj ogłoszenie o pracy print
Adjunta/o a responsable de I+D.

near_me Sant Pere de Vilamajor, Hiszpania

event Od ręki

arrow_forward arrow_downward

near_me Sant Pere de Vilamajor, Hiszpania

event Od ręki

Twoje zadanie
 • Apoyo al responsable de I+D en la coordinación de áreas del laboratorio.
 • Apoyo en planificación de pruebas de I+D en planta, evaluación, modificaciones, etc.
 • Colaborar con el departamento de Asistencia Técnica, Calidad y Producción.
 • Colaborar con el departamento de Control de Calidad en la decisión final de controles dudosos, y en los problemas de calidad surgidos a consecuencia de modificaciones de producto.
 • Colaborar con el diseño de experimentos con los responsables de Proyectos.
 • Control del buen funcionamiento y mantenimiento del laboratorio, así como de los consumibles.
Co powinieneś mieć ze sobą
 • Formación universitaria en química.
 • Excelente nivel de inglés.
 • Indispensable tener experiencia en posiciones de I+D en el área de tintas o afín.
Czego możesz oczekiwać
 • Puesto estable en empresa multinacional en crecimiento.
 • Formación continuada y posibilidad real de desarrollo y crecimiento.
 • Salario negociable en función de la experiencia.

Francesc Moral - HR Manager

francesc.moral@impress.biz

Tel: +34 938 450 825 + 0370

Wydrukuj ogłoszenie o pracy print
Technolog chemik

near_me Elk, Polska

event Od ręki

arrow_forward arrow_downward

near_me Elk, Polska

event Od ręki

Twoje zadanie
 • Opracowywanie nowych receptur produktów powłokowych, optymalizacja istniejących
 • Wsparcie (konsultant) lokalnego kierownictwa w sprawach z zakresu chemii polimerów i powierzchni (żywice, powłoki, farby drukarskie), a także osoba kontaktowa dla funkcji grupowych z ww. obszaru
 • Ocena jakości surowców i produktów gotowych
 • Identyfikacja przyczyn zmian w jakości produktów gotowych i ich eliminacja
 • Monitorowanie rynku surowców, ocena ich potencjału produkcyjnego
 • Optymalizacja technologii produkcji (wzrost produktywności, zmniejszenie strat technologicznych, itp.)
 • Praca z rozbieżnościami (zbieranie informacji, analiza, opracowanie dokumentacji projektowej, współpraca z wykonawcami)
 • Współpraca z innymi działami firmy (wsparcie informacyjne, udział w negocjacjach)
 • Szkolenie personelu produkcyjnego i działów przedsiębiorstwa
Co powinieneś mieć ze sobą
 • Wyższe wykształcenie chemiczne, chemiczno-technologiczne, mile widziana praca naukowa w tym zakresie
 • Umiejętność pracy z dużą ilością informacji
 • Praktyczne podejście do problemów produkcyjnych, ciekawość w ich rozwiązywaniu, zdolności manualne
 • Systematyczne myślenie, dbałość o szczegóły, odpowiedzialność, pracowitość, wielozadaniowość
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami z międzynarodowymi firmami partnerskimi
 • Doskonała znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość innego języka obcego (rosyjskiego, niemieckiego) oraz umiejętność pracy w globalnym zespole
 • Doświadczenie w szkoleniu pracowników
 • Proaktywne podejście
 • Doświadczenie w pracy z MS Excel, SAP
Czego możesz oczekiwać
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu w ramach struktur firmy
 • Syste4m dokształcania i szkoleń, także językowych
 • Bogaty pakiet socjalny (świadczenia dla pracowników i ich dzieci z okazji świąt, pożyczki na cele mieszkaniowe, bilety na występy i koncerty, imprezy integracyjne, hala sportowa)
 • Konkursy z nagrodami dla pracowników i ich rodzin
 • Nagroda oraz dodatkowe dni wolne za staż pracy
 • Premie za innowacyjność i pomysłowość pracowników
 • Foodomaty z pysznym jedzeniem, dofinansowanym przez Pracodawcę

impress Decor Polska Sp. z o.o.,

Patrycja Modzelewska

E-mail: rekrutacja@impress.biz

 

Prosimy o umieszczenie w Twoich dokumentach aplikacyjnych (np. w CV lub w odrębnym oświadczeniu) następującej klauzuli oraz jej podpisanie:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach przedłożonych w związku z aktualną rekrutacją, przez „Impress decor Polska Sp. z o.o.”, ul. Handlowa 1, 19 – 300 Ełk, dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez „Impress decor Polska Sp. z o.o.”, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez „Impress decor Polska Sp. z o.o.”, ul. Handlowa 1, 19 – 300 Ełk, dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.

Wydrukuj ogłoszenie o pracy print

Aplikacja ogólna

Nie ma oferty, która do Ciebie pasuje? Prześlij swoją aplikację ogólną wraz z następującą klauzulą zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez „Impress decor Polska Sp. z o.o.”, ul. Handlowa 1, 19 – 300 Ełk, dla potrzeb przyszłych rekrutacji”

Marita Ambrozik
E-Mail MARITA.AMBROZIK@IMPRESS.BIZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Impress decor Polska Sp. z. o. o. ul. Handlowa 1, 19300 Ełk. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., oraz – jeżeli wyrazisz na to zgodę – także przyszłych rekrutacji, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres tej lub przyszłych rekrutacji, ale nie dłuższy niż 2 lata, zaś ich odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (tj. dane wskazane w Kodeksie pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie (tj. np. Twoje zdjęcie, zainteresowania), nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoja przeglądarka jest przestarzała. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby zwiększyć bezpieczeństwo, wygodę i bezproblemowe korzystanie z niniejszej strony internetowej.